Hướng dẫn chặn tải file, in và sao chép file trên Google Drive

Google Drive là một dịch vụ lưu trữ đám mây uy tín, tiện lợi, giúp bạn chia sẻ tài liệu, bảng tính, các tập tin đa phương tiện một cách thật dễ dàng. Tuy nhiên, dịch vụ này có nhược điểm là khó quản lý được tình trạng sử dụng của người nhận tập tin. […]