Hướng dẫn chuyển ảnh từ Facebook sang Google Photos

Tình trạng mất tài khoản Facebook đang ngày càng phổ biến bởi chế độ đăng nhập tự động, đặt mật khẩu quá đơn giản hoặc các nguyên nhân khách quan khác. Tuy nhiên dù là nguyên nhân nào nó cũng sẽ khiến bạn mất đi toàn bộ hình ảnh quý giá đã đăng trên tài khoản […]