Hướng dẫn download các thư mục trên Google Drive không cần chờ nén

Tool download từ Google Drive này do bạn Khánh Duy Trần làm và giới thiệu cho anh em. Tool này thực sự hữu ích khi cần tải 1 folder chứa rất nhiều item trên Google Drive. Mục đích: phù hợp các bạn sinh viên đi tải tài liệu từ Drive, khỏi cần ngồi chờ Google nén […]